Energy efficient refurbishment in cultural heritage buildings
bg

O projektu

Projekt „Energy efficient refurbishment in cultural heritage buildings“ s akronimom RefurbCulture povodi se u okviru programa INTERREG Mađarska – Hrvatska.

Projekt je usmjeren na izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekata kulturnog naslijeđa u prekograničnom području. Budući da se projekt provodi u prekograničnom području, Grad Koprivnica kao vodeći partner provodi aktivnosti uz pomoć i podršku Regionalne energetske agencije Sjever s hrvatske strane te će izraditi projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade Muzeja grada Koprivnice. Mađarski grad Hévíz u okviru projekta izradit će projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu kulturne zgrade Ville Pócze.

Glavni projekti koji će se izraditi u okviru projekta poslužit će partnerima kao osnova za energetsku obnovu zgrade Muzeja s hrvatske strane, odnosno Ville Pócze u mađarskom Gradu Hevizu, što će doprinijeti jačanju kulturno- turističke ponude.

Projektom će se temeljem istraživanja i analiza već provedenih energetskih obnova zgrada kulturnog naslijeđa u prekograničnom području i samih metoda energetske obnove osmisliti i Prekogranična strategija za energetsku obnovu zgrada kulturnog naslijeđa te Akcijski plan za energetsku obnovu zgrada kulturne baštine u prekograničnom području.

Projektom je osmišljeno i kulturno- turističko studijsko putovanje, odnosno posjet kulturnim objektima u prekograničnom području s ciljem upoznavanja kulturne ponude u oba grada i jačanja turističke razmjene.

Glavni korisnik projekta:

Grad Koprivnica

Projektni partneri:

Regionalna energetska agencija Sjever, mađarski grad Hévíz

Pridruženi partneri:

Muzej grada Koprivnice

Ukupna vrijednost projekta:

180.188,50 EUR, uz 85%-tno sufinanciranje od strane Europske unije

Proračun Grada Koprivnice:

66.522,60 EUR

Period implementacije projekta:

1. lipnja 2017. – 30. rujan 2018.

Očekivani rezultati projekta

Glavni projekt energetske obnove za zgradu Muzeja u Koprivnici i zgradu Ville Pócza u Hévízu

1.

Analiza

Analiza provedenih obnova zgrada kulturne baštine u prekograničnom području.

2.

Analiza

Analiza metoda energetske obnove kulturne baštine u EU.

3.

Strategija

Prekogranična strategija za energetsku obnovu zgrada kulturne baštine.

4.

Plan

Akcijski plan za energetsku obnovu zgrada kulturne baštine u prekograničnom području.